İlk Yardım Eğitimlerimiz Devam Ediyor!
13 Ocak 2021

JANDARMA TRAFİK OKULUNDA İLKYARDIM BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ilkyardım eğitim biriminin koordinatörlüğünde; ilkyardımın insan yaşamı için önemi ile ilgili toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla kamu kurumları ve STK’lara yetki belgeli temel ilkyardım eğitimi, yenileme ve bilgilendirme İlkyardım eğitimleri yapılmaktadır.
Bu bağlamda 12 Ocak 2021 tarihinde Jandarma Trafik Okulu Komutanlığınca icra edilen 123’üncü dönem trafik kursu kursiyerlerine (toplam 36 kişi) ilkyardım bilgilendirme eğitimi yapılmıştır.